روزگذرهای منِ معمولی

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی..

آخرین مطالب

اینترنت

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۰۹ ب.ظ

دیشب آخرای شب که گیج خواب بودم صدای مامانو شنیدم که گفت نیکی میدونستی وای فای چقدر ضرر داره!!! خونه ما هم که هیچوقت خاموش نمیشه!. اینو گفت بعد چشمامو باز کردم دیدم صبح شده .اینترنت گوشی رو روشن کردم دیدم نمیشه، رفتم چایی دم کنم دیدم وای فای اونجاس و از اتاق من خیلی دوره که نمیگیره. استفاده از اینترنت من از نصفم کم تر شده و اگه گذرم بیافته با گوشی برم  اشپزخونه وصل میشه. چه کاریه!!

  • نیکی بیات