روزگذرهای منِ معمولی

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی..

آخرین مطالب

فکر نکن

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۲۵ ب.ظ

وقتی او رفت مطمئن بودم که سکته میکنم، وقتی زندگیم به بمبست خورد میگفتم که اگر این شرایط ادامه پیدا کنه دق میکنم. این شرایط ادامه پیدا کرد و حتی از چیزی که فکر میکردم بدتر هم شد اما دق نکردم. سکته هم نکرد.فقط با گذر زمان بزرگتر شدم و عادت کردم به شرایط...

پس فکر نکنیم به چیزهایی که در بدترین شرایط هم با گذر زمان فراموش میشوند :)

  • نیکی بیات