روزگذرهای منِ معمولی

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی..

آخرین مطالب

زندگی ام درد میکند

پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰ ب.ظ

"همانا پس از هر سختی آسانیست"

 هروقت به مشکل میخورم جمله بالا آرومم میکنه. چند روزه روزی چند بار با خودم میگمش... به شدت نیازمند دعا هستم...
وقتی فقط یک خواهر دارم...
 وقتی یک مشکلی براش پیش میاد، اون مشکل میشه مشکل من. غم و غصه اش میشه غم و غصه ی من ...

  • نیکی بیات