روزگذرهای منِ معمولی

من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی..

آخرین مطالب

امتحان خر است

پنجشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۴ ب.ظ

یکسری درسها خیلی دوست نداشتنین مثل مباحث ویژه . از صبح خودمو زدم به خواب که دیرتر شروع کنم وقتی هم که شروع کردم کلی فکرای مختلف اومد تو سرم. بعد به خودم قول دادم اگه دو جلسه خوندم برم شکلات خوشمزه بخرم با چایی بخورم و دوخت و دوز کنم. خیاطی یکی از کارهای هیجان انگیز و جذاب برای من هست که البته فک کنم کمتر کسی اینجوری باشه....
یک چیزی سر جایش نیست. یک نفر نیست ...


  • نیکی بیات